Winterbanden: het gebruik in Nederland

Achmea heeft, als cadeau voor het 75-jarig bestaan van branchevereniging VACO, onderzoek gedaan naar het gebruik van winterbanden in Nederland.  Aan een groep van ruim 2000 automobilisten werden gesteld over het gebruik van winterbanden. Uit dit onderzoek komt naar voren waarom men juist wel, of juist niet kiest voor winterbanden.

Winterbandengebruik naar autoklasse

Afgelopen jaar koos 36% van de Nederlandse automobilisten in de winter voor winterbanden onder hun eigen auto, een stijging in elke autoklasse ten opzichte van voorgaande jaren.  Het percentage bij mensen met een auto van de zaak ligt stukken hoger, namelijk 68%. Het valt op dat mensen met een eigen auto die meer kilometers per jaar rijden, sneller voor winterbanden kiezen. Bij mensen die een auto van de zaak rijden is het vaak een verplichting en worden ze standaard gemonteerd voor de winter. Er is ook een relatie tussen de grootte van de auto en winterbanden. Hoe groter de auto, hoe vaker er wordt gekozen voor winterbanden.

Winterbanden-gebruik-per-autoklasse

Motivatie bij keuze winterbanden

Er zijn verschillende redenen voor automobilisten om wel of niet over te stappen op seizoensgebonden banden.  In de onderstaande grafiek komt duidelijk naar voren wat de motivatie is bij de keuze.

Redenen om wel op winterbanden te rijden:

  • Veiligheid
  • Mobiel blijven tijdens de winter
  • Werkgever stelt ze ter beschikking

Redenen om niet op winterbanden te rijden:

  • Niet nodig in Nederland
  • Banden zijn te duur

Motivatie-keuze-winterbanden

Een andere belangrijke reden om in de winter van banden te wisselen is de regelgeving in andere Europese landen. In veel landen geld een winterbandenplicht, waar eigenlijk elke wintersporter mee te maken krijgt. Toch is veiligheid de belangrijkste reden om in het winterseizoen te kiezen voor de juiste banden.

Op zomerbanden de winter door

Veel mensen geven aan op zomerbanden door te rijden in de winter en hebben hier een aantal redenen voor:

  • Ze laten de auto thuis staan
  • Gebruik all season banden